Ajalooblogi: Museaalid pildile

Kui tavaliselt liiguvad muuseumi hoidlates ainult koguhoidjad ja sinna naljalt võõraid ei lubata, siis suve lõpus, augustis-septembris, oli Virumaa Muuseumide hoidlates liikumas ja töötamas näha kolme fotograafi. Meie muuseumi kogudeni oli jõudnud üleriiklik esemepärandi digiteerimise projekt. Virumaa Muuseumid on püüdnud kasutada kõiki võimalusi oma kogude digiteerimiseks ja seeläbi avalikkusele nähtavaks tegemiseks. Kahel korral oleme osalenud … Continue reading Ajalooblogi: Museaalid pildile

Ajalooblogi: Arheoloogiakogu metallesemete konserveerimistööd

II osa. Konserveerimistööde praktilise osa läbi viimiseks väljastati 2022. aasta märtsis Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) konserveerimislaborisse 134 arheoloogilist metall eset, millest 120 olid halvas või väga halvas seisukorras. Kuigi halvas seisukorras raudesemeid on arheoloogia kogus veelgi, tuli valikul silmas pidada, et museaalid saaks projekti lõpptähtajaks konserveeritud ja SA Virumaa Muuseumidele (edaspidi SVM) tagastatud. Museaalide … Continue reading Ajalooblogi: Arheoloogiakogu metallesemete konserveerimistööd

Ajalooblogi: Arheoloogiline raud ja selle kahjustuste identifitseerimine.

I osa. Arheoloogiline raud ja selle kahjustuste identifitseerimine.Arheoloogia kogu metallesemete konserveerimisprojekt. SA Virumaa Muuseumide (edaspidi SVM) arheoloogia kogus säilitatakse 11 585 museaali, mis sisaldab eri materjale nagu luu, keraamika ja metall. 2021. aasta arheoloogia kogu inventuuri käigus täheldati konserveerimata metallesemetel ulatuslikke korrosiooni kahjustusi. Mitmed väikesemõõdulised metallesemete katked on aktiivse korrosiooni tõttu lausa hävimisohus. Praegusel ajal on … Continue reading Ajalooblogi: Arheoloogiline raud ja selle kahjustuste identifitseerimine.

Ajalooblogi: Rehbinderi maja – mineviku kaudu tulevikku

Millega võib üllatada üks kõigile kohalikele tuntud hoone ja miks ta väärib erilist tähelepanu? See kaunis klassitsistlik maja – Rakvere üks vanimaid esindushooneid – on hoidnud oma saladusi ja hakkab alles nüüd rääkima oma kunagisest interjöörist. Krahv Rehbinderi aadlielamu 1793. aastal valminud elamu oli algselt kavandatud perekond von Rehbinderi linnaresidentsiks. Krahv Gustav Dietrich von Rehbinder … Continue reading Ajalooblogi: Rehbinderi maja – mineviku kaudu tulevikku

Ajalooblogi: Jõulud linnakodaniku majamuuseumis

Jõulud on juba ukse taga ning jõululaupäeva ootuses on ka linnakodaniku majamuuseumis välja pandud jõulukaunistused ja tuppa toodud jõulupuu. Jõulukuusk on üles seatud 1930. aastate korteris ning on ehitud ajastumoodi silmas pidades. ill 1 Jõulukuusk linnakodaniku majamuuseumis. Foto: E. Mikko Eestis hakati jõulukuuske tuppa tooma ning kaunistama 200. aastat tagasi, esmalt siinsete sakslaste ja sakslikumate … Continue reading Ajalooblogi: Jõulud linnakodaniku majamuuseumis

Ajalooblogi: Jõulud

On alanud hooaeg, kus päkapikud piiluvad meid põõsast, põrandapraost, lakast, laost, katuseviiludest ja mistahes maailmajaost. Kuigi meie oleme igapäevaselt kontrollitud ja meie head ning halvad teod jõuluvanale ette kantud, ei tea me päkapikkude argielust suurt midagi. Võiks ju eeldada, et nad jõulude ajal töötavad vahetustega ning samal ajal sätivad oma kodu pühadeks valmis nagu meiegi. … Continue reading Ajalooblogi: Jõulud

Ajalooblogi: Toolse linnus IV

Toolse linnus Liivi sõja ajal Kui eelmises blogipostituses oli juttu Toolse linnuse rajamisest, foogtkonnast ja foogtidest keskajal, siis käesolevas postituses on teemaks linnuse saatus Liivi sõja ajal. Liivi sõja ajal (1558–1583) oli linnus suurema osa ajast venelaste valduses. Olulisi sõjaga seotud episoode Toolsel ei toimunud, v.a mõned sündmused, mida on kirjeldanud Johann Renner ja Balthasar … Continue reading Ajalooblogi: Toolse linnus IV

Ajalooblogi: Toolse linnus III

Toolse foogtkond (1471–1564) Toolse foogtkonna asutas ordumeister Johann Wolthus von Herse samal ajal Toolse linnuse ehitamisega 1471. aastal. Foogtkond hõlmas maavaldusi Haljala kihelkonna põhjaosas Selja mõisa alal ning Järvamaal, maa-alal mis ulatus Amblast Valgejõeni. Olulisim osa foogtkonnast asus siiski selle keskuse, Toolse ordulinnuse ümber. Foogti peamine ülesanne oli valvata Tallinna-Narva mereteel asuvat kohalikku sadamat ning … Continue reading Ajalooblogi: Toolse linnus III

Ajalooblogi: Rootslaste sõjakäik Rakvere linnuse alla (1574) : šotlased

1558. aastal algas moskoviitide kallaletungiga Liivimaale Liivi sõda, mille üheks episoodiks oli ka Vene-Rootsi Kahekümneviieaastane sõda (1570-1595) Selle sõja üheks piinlikumaks episoodiks rootslaste poolelt oli fiaskoga lõppenud Rakvere linnuse piiramine 1574. aasta talvel. Linnust vallutada ei suudetud, kuid see-eest peeti enne piiramise lõppu Rootsi leeris maha korralik lahing šoti ja saksa palgasõdurite vahel, mille käigus … Continue reading Ajalooblogi: Rootslaste sõjakäik Rakvere linnuse alla (1574) : šotlased

Ajalooblogi: Arheoloogilised leiud piltidel

Käesoleva aasta kevadel alustas muuseum oma arheoloogia kogu pildistamist. Nüüdsest on andmebaasis MuIS (www.muis.ee) võimalik üle 800 museaali juures lisaks tekstilisele kirjeldusele näha ka pilti. Ja pilt, teadagi, räägib rohkem kui sada sõna. Pildistamine sai teoks tänu Virumaa Pärimuskultuuri toetusmeetmest saadud toetusele. Fotograafiks oli muuseumi hea koostööpartner Toomas Tuul. Muuseumi arheoloogiakogus on 11585 museaali. Kogus on … Continue reading Ajalooblogi: Arheoloogilised leiud piltidel