Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. IV osa: 1971 – 1980

1971 – 1980 1971.a. oli muuseum terve aasta suletud, kuna remont jätkus. Aasta lõpuks said suuremad tööd lõpetatud, kuid tegemata jäi osa maalritöid ja osa põrandaid, kuna parkett sai otsa. Mõningaid näitusi tehti väljaspool maja, näiteks näitleja Aleksander Viilma näitus teatris, rändnäitused kultuurimälestistest. Kunda muuseumis oli R. Sagritsa tööde näitus, rahvakunstimeistrite koondise “Uku” näitus, Helmut … Continue reading Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. IV osa: 1971 – 1980

Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. III osa 1961 – 1970

Jätkame Rakvere muuseumi kroonika lehitsemist. 1961 – 1970. 1961.a. kolis Tallinna t 3 majast välja rajooni arhiiv ja seega oli nüüd kogu maja muuseumi kasutuses. Kohe alustati remonti uutes juurdesaadud ja senistes ekspositsiooniruumides. Peale remondi lõppu taastati endine ekspositsioon looduse ja ajaloo osakonnas ning pandi välja uus ekspositsioon nõukogude perioodi kohta. Ekspositsiooni korrastamine. Pildi taga … Continue reading Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. III osa 1961 – 1970

Ajalooblogi: Richard Sagritsa loomingupärand sai digiteeritud

Muuseum taotles aasta alguses Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste toetuste taotlusvoorust vahendeid museaalide digiteerimiseks. Selleks kirjutati projekt „Maalikunstnik Richard Sagritsa pärandi digiteerimine“. Teatavasti pärandasid Richard ja Alice Sagrits Rakvere muuseumile Kalame talu hooned ja ka suure hulga kunstiteoseid, nii Richard Sagritsa enda loomingut kui ka talle kuulunud teiste kunstnike töid.  RM 6343 K 338:1095 Kalame, pastell, 1950 … Continue reading Ajalooblogi: Richard Sagritsa loomingupärand sai digiteeritud

Muuseumi koguhoidja-säilitaja Eve Einmann omab nüüd VI taseme arhiivi- ja raamatukogu pabermaterjali konservaatori kutsetunnistust.

Meie koguhoidja-säilitaja Eve Einmann tegi ära konservaatori kutseeksami ja omab nüüd VI taseme arhiivi- ja raamatukogu pabermaterjali konservaatori kutsetunnistust. Eve alustas tööd muuseumis 2004. aastal giidina, mille kõrval tegeles ka fotokogu sisestamisega andmebaasi MuIS. 2014. aastal asus Eve tööle koguhoidja-säilitaja ametikohale ning tema hoole alla sai muuseumi arhiivdokumentide kogu. Seoses ameti vahetusega on Eve osa … Continue reading Muuseumi koguhoidja-säilitaja Eve Einmann omab nüüd VI taseme arhiivi- ja raamatukogu pabermaterjali konservaatori kutsetunnistust.

Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. II osa : Noppeid muuseumi kroonikast aastatest 1951 – 1960

1951.a oodati jätkuvalt uute täiendavate ruumide kätte saamist. Sel ootuse aastal ekspositsiooni ei muudetud, tegeleti ekspositsiooniplaanide koostamisega arvestades juba uusi ruume. ENSV Teaduste Akadeemia arheoloogia sektor kutsus muuseumi osalema arheoloogilistel kaevamistel Kloodi linnusel. Kaevamisi juhatas arheoloog Marta Schmidehelm. Teetööde käigus avastati uus kalme Aseri tee ääres, seal juhatasid kaevamisi Osvald Villem Saadre ja A. Pärss. … Continue reading Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. II osa : Noppeid muuseumi kroonikast aastatest 1951 – 1960

Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. I osa : 1946-1950

Rakvere Muuseumi Selts, mis asutati 1927.a., avas praeguse keskraamatukogu majas oma esimese näituse 7. detsembril 1930. Sõda küll katkestas mõneks ajaks muuseumi tegevuse, kuid see jätkus vahetult peale sõda uuesti. Nii võime tänavu tähistada muuseumitegevuse 90. aastapäeva Virumaal. RMF 502 Rakvere Muuseumi Seltsi juhatus 1928.a. Istuvad vasakult: Reinhold Martin (abiesimees), Arved Palgi (esimees), Arnold Liiv … Continue reading Ajalooblogi: Rakvere muuseum 90. I osa : 1946-1950