Ajalooblogi: Arheoloogiakogu metallesemete konserveerimistööd

II osa. Konserveerimistööde praktilise osa läbi viimiseks väljastati 2022. aasta märtsis Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) konserveerimislaborisse 134 arheoloogilist metall eset, millest 120 olid halvas või väga halvas seisukorras. Kuigi halvas seisukorras raudesemeid on arheoloogia kogus veelgi, tuli valikul silmas pidada, et museaalid saaks projekti lõpptähtajaks konserveeritud ja SA Virumaa Muuseumidele (edaspidi SVM) tagastatud. Museaalide … Continue reading Ajalooblogi: Arheoloogiakogu metallesemete konserveerimistööd