KUULUTAME VÄLJA AVALIKU KONKURSI SIHTASUTUSE VIRUMAA MUUSEUMID JUHATUSE LIIKME KOHA TÄITMISEKS

arheoloogiakoguSihtasutus Virumaa Muuseumid kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juhatuse liikme koha täitmiseks. Virumaa Muuseumid on Eesti muuseumimaastikul alati silma paistnud kultuuripärandi vahendamise ja eduka majandamise sümbioosina. Sihtasutuse eesmärk on Lääne-Virumaa kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine. Sihtasutus haldab kaheksat Lääne-Virumaal asuvat objekti: Palmse mõis, Rakvere linnus, Eesti Politseimuuseum, Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum, Rehbinderi maja Karepa Kalame talu, Toolse linnus ning Altja kõrts ning võrgukuurid.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.
Kandideerimise eeldus on:

 • kõrgharidus;
 • muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine,
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • ettevõtlikkus ja tugevad liidriomadused;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus, esinemisjulgus;
 • eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise).

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kasuks tuleb kogemus avalikust sektorist, kuid väärtustame ka juhtimiskogemust erasektorist.

 

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi essee teemal „Juhataja kõne Virumaa Muuseumide töövõitudest ja arengust sihtasutuse 25. juubelipeol“ (kuni 3 lehekülge).

Töökoht asub Rakveres.
Tööle asumine: veebruar 2020.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. jaanuaril 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@svm.ee

Lisainfo:

Marko Pomerants

SA Virumaa Muuseumid nõukogu esimees

marko.pomerants@neti.ee

+3725031365

http://svm.ee/et/uudised/kuulutame-valja-avaliku-konkursi-sihtasutuse-virumaa-muuseumid-juhatuse-liikme-koha

RAKVERE LINNUSES ETENDATAKSE PÕHJASÕJA LAHINGUT!

9.11.2019 Kell 13.00 Rakvere linnuses etendatakse Põhjasõjalahinguid.

Külla tulevad ajalooklubid Lätist, Venemaalt, Rakverest ja Narvast. Näha saab nekrutite värbamist, 18 saj. tantse, mänge ja lahingumöllu Peeter I ja Karl XII vägede vahel.

Pauguvad musketid ja kahurid. Osa võtab ligi ligikaudu 100 võitlejat. Sõdurieinet pakub linnuse kõrts.

http://svm.ee/et/uudised/rakvere-linnuses-etendatakse-pohjasoja-lahingut

14324696_1086209431415810_8705290761851259764_o_1

POLITSEI NOORTE SÕPRADE RING

Alustab 15. oktoobril kell 15.00 (Politseimuuseumis, Tallinna 3, Rakvere).
Ringi üldine eesmärk on sidustada noori politseiorganisatsiooni ning riigi institutsioonidega tervikuna. Mitmekülgsete ringitegevustega on võimalik tõsta noorte teadlikkust turvalisusest, mille abil tagada enda ja teiste ohutus erinevates valdkondades tervikuna. Lisaks välistada ka hilisemal perioodil noore enda sattumist halvale teele. Eeldame, et ringiga liitumisel on võimalik kaudselt mõjutada ka konkreetse noore sõpruskonda, ehk siis selgelt on huviringi käivitamisel nii otsene kui ka kaudne ennetav mõju.

Ring toimub kahel korral kuus (oktoober 2019. a kuni aprill 2020. a) ja on suunatud 11-12-aastastele noortele. Kuni 25. osalejale. Ring on osalejatele tasuta.

 

http://svm.ee/et/uudised/politsei-noorte-soprade-ring

POMU logo õige