KUULUTAME VÄLJA AVALIKU KONKURSI SIHTASUTUSE VIRUMAA MUUSEUMID JUHATUSE LIIKME KOHA TÄITMISEKS

arheoloogiakoguSihtasutus Virumaa Muuseumid kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juhatuse liikme koha täitmiseks. Virumaa Muuseumid on Eesti muuseumimaastikul alati silma paistnud kultuuripärandi vahendamise ja eduka majandamise sümbioosina. Sihtasutuse eesmärk on Lääne-Virumaa kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine. Sihtasutus haldab kaheksat Lääne-Virumaal asuvat objekti: Palmse mõis, Rakvere linnus, Eesti Politseimuuseum, Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum, Rehbinderi maja Karepa Kalame talu, Toolse linnus ning Altja kõrts ning võrgukuurid.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.
Kandideerimise eeldus on:

 • kõrgharidus;
 • muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine,
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • ettevõtlikkus ja tugevad liidriomadused;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus, esinemisjulgus;
 • eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise).

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kasuks tuleb kogemus avalikust sektorist, kuid väärtustame ka juhtimiskogemust erasektorist.

 

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi essee teemal „Juhataja kõne Virumaa Muuseumide töövõitudest ja arengust sihtasutuse 25. juubelipeol“ (kuni 3 lehekülge).

Töökoht asub Rakveres.
Tööle asumine: veebruar 2020.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. jaanuaril 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@svm.ee

Lisainfo:

Marko Pomerants

SA Virumaa Muuseumid nõukogu esimees

marko.pomerants@neti.ee

+3725031365

http://svm.ee/et/uudised/kuulutame-valja-avaliku-konkursi-sihtasutuse-virumaa-muuseumid-juhatuse-liikme-koha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s